Bosscherveld

Industriële bedrijvigheid levert Maastricht een flink aantal arbeidsplaatsen op. Bedrijventerrein Bosscherveld ligt direct aan de noordkant van het nieuwe Noorderbrugtracé en is ca. 100 hectare groot. Het terrein kent creatieve en innovatieve bedrijven. Maar er is ook sprake van zwaardere industrie die zich kenmerkt door inefficiënter grondgebruik, een zwaardere milieudruk en achterstallig onderhoud. Samen met de gemeente transformeren we dit bedrijventerrein naar een modern industrieterrein dat past bij de eisen van deze tijd.

Wat te doen in geval van een calamiteit?
Download onze incidentenkaart en verspreid deze binnen uw bedrijf:
Incidentenkaart Bosscherveld NL
Incidentenkaart Bosscherveld EN

Bestuur Bedrijvenvereniging Bosscherveld (BVB):
Daniel Kappes (Thomas Regout International), voorzitter
Rob Albertz (Machinefabriek Bosscherveld), penningmeester
Frank Glaudemans (AMA Group), bestuurslid
Frank Schiffer (Sappi), bestuurslid


Parkmanager Maastricht

Veronique Hermes-Plusjé
+31 6 82684912
hermes@lwv.nl