Duurzame bedrijventerreinen

Veel van onze bedrijventerreinen kunnen verduurzamen. Om het potentieel op bedrijventerreinen ten volle te benutten is een gecoördineerde en praktijkgerichte aanpak nodig. Een aanpak die richting geeft aan samenwerking, financiële middelen, ondersteuning, tijd, kennisdeling en -ontwikkeling. Daarvoor hebben we de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen ontwikkeld.

De Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen richt zich op het verduurzamen van bedrijventerreinen rond drie thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Door deze thema’s samen te brengen kunnen deze makkelijker collectief en integraal worden opgepakt.

Ga naar de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen.

Circulaire bedrijventerreinen

De Samenwerkende Industrieterreinen van Maastricht (SIM) gaan samen met de Gemeente Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en afvalexpert L’Ortye werken aan circulaire bedrijventerreinen. Hierbij wordt ingezet op samenwerking en bewustwording. Door afvalstromen in kaart te brengen, kunnen we ontdekken welke grondstoffen opnieuw te gebruiken zijn.

Binnen de SIM wordt al 15 jaar gewerkt aan een gezamenlijk afvalcollectief. Nu is het tijd voor de volgende stappen om richting 2030 de bedrijventerreinen verder te verduurzamen. Hierbij wordt ingezet op onderlinge samenwerking en kennisdeling over afvalpreventie, afvalscheiding en het verwerken van afval tot secundaire grondstoffen.

Circulair Water

Een duurzame oplossing is het circulair maken van waterstromen op een bedrijventerrein. Om bedrijven hierbij te ondersteunen hebben WML, WBL, Evilim Industriewater, Parkmanagement en het LWV de handen in één geslagen. Het doel van de samenwerking is het kaart brengen van de kansen op het gebied van circulair water op bedrijventerreinen

 

 

 

Parkmanagement BV

Parkmanagement BV is hét kenniscentrum op het gebied van parkmanagement in Nederland.
Ondernemersverenigingen, overheden en alle andere geïnteresseerden zijn bij ons aan het juiste adres.

BIZ (Bedrijven Investerings Zone)

Parkmanagement BV draagt zorg voor het parkmanagement op Limburgse bedrijventerreinen. Steeds meer van deze bedrijventerreinen zijn georganiseerd in de vorm van een BIZ. Een samenwerking van ondernemers in een Bedrijven Investerings Zone brengt vele voordelen met zich mee. Parkmanagement is gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van een BIZ-traject en het faciliteren en ontzorgen van een bestaande BIZ. In de video leggen we stap voor stap uit wat precies de voordelen zijn van een BIZ, hoe het traject naar een BIZ verloopt en hoe de samenwerking in een BIZ is opgezet. Heb je vragen of heb je wellicht interesse in parkmanagement en een BIZ op jouw bedrijventerrein? Neem dan contact met ons op.