Duurzame bedrijventerreinen

Vereniging Ondernemend Venlo is de penvoerder van het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo’.

Het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen’ rust op twee pijlers. Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energie opwekking op bedrijventerreinen. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt.

Klik hier voor meer informatie.

Parkmanagement BV

Parkmanagement BV is hét kenniscentrum op het gebied van parkmanagement in Nederland.
Ondernemersverenigingen, overheden en alle andere geïnteresseerden zijn bij ons aan het juiste adres.
Maak kennis met onze parkmanagers.