Duurzame bedrijventerreinen

Vereniging Ondernemend Venlo is de penvoerder van het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo’.

Het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen’ rust op twee pijlers. Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energie opwekking op bedrijventerreinen. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt.

Klik hier voor meer informatie.

Parkmanagement BV

Parkmanagement BV is hét kenniscentrum op het gebied van parkmanagement in Nederland.
Ondernemersverenigingen, overheden en alle andere geïnteresseerden zijn bij ons aan het juiste adres.
Maak kennis met onze parkmanagers.

BIZ (Bedrijven Investerings Zone)

Parkmanagement BV draagt zorg voor het parkmanagement op Limburgse bedrijventerreinen. Steeds meer van deze bedrijventerreinen zijn georganiseerd in de vorm van een BIZ. Een samenwerking van ondernemers in een Bedrijven Investerings Zone brengt vele voordelen met zich mee. Parkmanagement is gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van een BIZ-traject en het faciliteren en ontzorgen van een bestaande BIZ. In de video leggen we stap voor stap uit wat precies de voordelen zijn van een BIZ, hoe het traject naar een BIZ verloopt en hoe de samenwerking in een BIZ is opgezet. Heb je vragen of heb je wellicht interesse in parkmanagement en een BIZ op jouw bedrijventerrein? Neem dan contact met ons op.