Duurzaamheid en circulaire economie op Willem Alexander

Ondernemers op bedrijventerrein Willem-Alexander zijn trots op hetgeen zij samen duurzaam bereiken op hun terrein en rondom de haven.

Door deze samenwerking mogen zij zich absoluut een van de koplopers van alle bedrijventerreinen in Nederland noemen met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit.

Bekijk het promotiefilmpje over hun duurzame haventerrein in Roermond. Het is meer dan de moeite waard!

 

 

Klik hier voor de infographic Willem-Alexander 2.0 
Klik hier voor de infographic Willem-Alexander (versie 3 okt. 2019)


Sinds 2019 staat het leveren van een grotere bijdrage aan Duurzaamheid en Circulaire economie centraal voor het bedrijventerrein BIZ Willem-Alexander. In dat jaar is er een onderzoek uitgevoerd naar het Duurzame en Circulaire karakter van het bedrijventerrein.
Dit onderzoek is vertaald in een Infographic (versie 2.0 dd 14.10.2020) die direct laat zien hoe dit terrein op weg is om één van de meest circulaire bestaande bedrijventerreinen van Nederland te worden.

Bedrijventerrein Willem-Alexander is grotendeels opgebouwd uit bedrijven waarvan zowel product als proces meer dan gemiddeld bijdragen aan de ontwikkeling van de opkomende circulaire economie.
Het duurzaamheidgehalte is afgelopen jaren steeds verder gegroeid en zij hebben de ambitie om komende jaren deze transitie onverminderd voort te zetten.

De dynamiek waarin organisaties opereren is vaak complex en de consequenties van ontwikkelingen zijn niet altijd te overzien.
Er zijn in dit kader dan ook belangrijke en essentiële werkgroepen opgericht waaronder Duurzaamheid & Circulariteit, hoogwaterbescherming en het havenproject. Deze elementaire werkgroepen vormen tevens een basis voor de herpositionering, de strategie en de visie van het (door-)ontwikkelen van Parkmanagement 2.0.

De infographic is opgezet in nauwe samenwerking met de bedrijven Kalle en Bakker, Smurfit Kappa, Jos Menten, SIF,  Varo en Strabag en met het BIZ-bestuur Willem-Alexander.

Hieronder zijn een aantal bedrijven opgesomd, gesitueerd op het terrein, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan :

Smurfit Kappa recycling
Op deze locatie worden alle soorten oud papier gesorteerd en geperst in balen ten behoeve van de papierfabriek. Papierfabrieken maken van deze grondstoffen vervolgens nieuw papier ten behoeve van golfkartonnen verpakkingen. Ook aanleveringen van papierstromen kunnen via de binnenvaart worden afgehandeld.

BCTN Containerterminal Roermond
Onderdeel van een netwerk van acht containerterminals in Nederland en België met de nadruk op ecologische wijze van transport en overslag van containers via water. BCTN heeft een certificaat van de 3e Lean & Green Star. Alle containers worden via het water van en naar de grote zeehavens in Rotterdam en Antwerpen gevaren.

Kalle en Bakker Betoncentrales
Een van de weinige betoncentrales met CSC certificaat goud voor productie van beton. Het keurmerk CSC geeft zekerheid voor de afnemers van beton. Duurzame productie wordt gegarandeerd.

Jos Menten Metaalrecycling

Een recyclingbedrijf dat van grote regionale leveranciers industriële staal- en metaalafvallen verwerkt tot herbruikbare grondstoffen. Alle gerecyclede producten worden over de weg aangeleverd en ± 90% wordt daarna over het water afgevoerd.

VARO Energy Roermond

Het grootste brandstoffendepot van Zuid Nederland. Alle producten worden via het water vervoerd. VARO is een van de grootste handelaren in hernieuwbare brandstoffen in Nederland.

Besix (voorheen Strabag asfaltcentrale Roermond)

Een asfaltcentrale, waar 40 % gerecyclede grondstoffen worden gebruikt. Plannen om restwarmte van Smurfit Kappa te gaan gebruiken in haar productieproces zijn in een vergevorderd stadium. 50 % van de grondstoffen worden via het water aangevoerd.