Circulaire Bedrijventerreinen

De Samenwerkende Industrieterreinen van Maastricht (SIM) gaan samen met de Gemeente Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en afvalexpert L’Ortye werken aan circulaire bedrijventerreinen. Hierbij wordt ingezet op samenwerking en bewustwording. Door afvalstromen in kaart te brengen, kunnen we ontdekken welke grondstoffen opnieuw te gebruiken zijn.

Binnen de SIM wordt al 15 jaar gewerkt aan een gezamenlijk afvalcollectief. Nu is het tijd voor de volgende stappen om richting 2030 de bedrijventerreinen verder te verduurzamen. Hierbij wordt ingezet op onderlinge samenwerking en kennisdeling over afvalpreventie, afvalscheiding en het verwerken van afval tot secundaire grondstoffen. Het project moet ondernemers handvatten geven om concreet en in de praktijk goed toepasbaar te werken aan een meer circulaire bedrijfsvoering, in gezamenlijkheid op het bedrijventerrein. De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul zijn blij dat door deze samenwerking echt maatwerk aan de ondernemers kan worden geleverd en de bedrijventerreinen efficiënter, economischer en duurzamer kunnen worden ingezet.