Duurzame Bedrijventerreinen

Stichting Duurzame Bedrijventerreinen is een samenwerking tussen OV, LWV, en Gemeente Venlo. De Vereniging Ondernemend Venlo is de penvoerder van het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen’.

Het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen’ rust op twee pijlers. Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energieopwekking op bedrijventerreinen. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt.

Klik hier voor meer informatie.