Duurzame Bedrijventerreinen

Veel van onze bedrijventerreinen kunnen verduurzamen. Om het potentieel op bedrijventerreinen ten volle te benutten is een gecoördineerde en praktijkgerichte aanpak nodig. Een aanpak die richting geeft aan samenwerking, financiële middelen, ondersteuning, tijd, kennisdeling en -ontwikkeling. Daarvoor hebben we de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen ontwikkeld.

De Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen richt zich op het verduurzamen van bedrijventerreinen rond drie thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Door deze thema’s samen te brengen kunnen deze makkelijker collectief en integraal worden opgepakt.

Ga naar de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen.

Duurzame Bedrijventerreinen is een project van ons expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door: Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland, Provincie Limburg en de Europese Unie.