24.04.23 Klankbordgroep Spickerhoven III in Roermond van start”

23 April 2024

Op donderdag 21 maart 2024 vond de eerste bijeenkomst plaats van de klankbordgroep Spickerhoven III in Roermond. Deze klankbordgroep wordt betrokken bij de mogelijke ontwikkeling van de locatie Spickerhoven III tot een hulpdienstencluster. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) is de ontwikkelende partij van deze locatie en in samenwerking met de gemeente Roermond, Ambulancezorg Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord/Brandweer initiatiefnemer van de klankbordgroep.

Hans Coppus, directeur van OML: “De oprichting van de klankbordgroep Spickerhoven III markeert een belangrijke stap. We streven naar een breed gedragen plan. We willen voor iedereen een zo goed mogelijke ontwikkeling maken. Samen met de klankbordgroep kunnen we nog beter kijken naar de best mogelijke oplossingen voor vragen die zich aandienen. Daarbij is het altijd fijn om de bestaande kennis die er over het gebied is, te gebruiken en ervaringen uit te wisselen.”

Samenkomst en kennismaking bij eerste bijeenkomst
Tijdens de eerste bijeenkomst op 21 maart sloot een diverse groep van belanghebbenden aan. Dit waren, naast OML, de gemeente Roermond, Ambulancezorg Limburg, de Veiligheidsregio Limburg Noord/Brandweer, Wijkraad De Wijher en een zestal omwonenden uit de naastgelegen woonwijken De Wijher en Hoogvonderen. De bijeenkomst stond onder andere in het teken van onderling kennismaken en het in beeld krijgen van elkaars verwachtingen. Daarnaast bespraken de leden de doelen en de kaders van de klankbordgroep. Het uitgangspunt daarbij is: hoe komen we tot een zo goed mogelijke invulling als het hulpdienstencluster er komt. Op inhoud leverden de leden de nodige input. Dat betrof onder andere het huidige verkeer en geluid en de vragen omtrent de te verwachten nieuwe omstandigheden. De stand van zaken van de ontwikkelplannen kwam ook aan bod.

Belang van klankbordgroep tijdens haalbaarheidsfase
Het startmoment voor de klankbordgroep is bewust in de haalbaarheidsfase van de ontwikkeling van Spickerhoven III. Hierdoor levert het meedenken van de leden een waardevolle bijdrage aan de verdere planvorming en de uiteindelijke besluitvorming. Naast de informatie die voortkomt uit de verschillende onderzoeken in deze fase naar bijvoorbeeld verkeer, geluid, flora en fauna en het financiële gedeelte.

De uiteindelijke besluitvorming ligt in handen van de initiatiefnemer OML, de mogelijke nieuwe vestigers en de gemeente Roermond. Dat betreft allereerst een besluit over de haalbaarheid.

Wethouder Dirk Franssen: “Wij vinden het belangrijk dat de omgeving en andere belanghebbenden mee kunnen praten over de plannen. Hun toevoegingen zijn van grote meerwaarde. We leren van elkaar om zodoende weloverwogen de plannen rondom de ontwikkeling verder uit te werken. Daarnaast is het van groot regionaal belang dat de hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer, een zorgvuldig gekozen werklocatie krijgen. Vanuit een nieuwe plek kunnen zij weer jarenlang hun goede werk voortzetten. En dat is in ons aller belang, maar vooral voor de inwoners van onze gemeente.”

Over Spickerhoven III
De gemeente Roermond heeft het gebied Spickerhoven III aangewezen voor de mogelijke ontwikkeling tot een bedrijventerrein. Op dit moment onderzoekt OML de mogelijkheid tot het vestigen van een hulpdienstencluster op deze plek. Denk hierbij aan brandweer, ambulance en ondersteunende functies.

Een goede huisvesting van de hulpdiensten is belangrijk voor de veiligheid in de gemeente Roermond en de omgeving. Het samenbrengen van de hulpdiensten op één plek helpt bij de onderlinge samenwerking. Spickerhoven III ligt centraal in de regio. Hierdoor verkorten de aanrijtijden en kunnen de hulpdiensten, bij calamiteiten, snel ter plaatse zijn.

Wilt u meer informatie over de klankbordgroep Spickerhoven III en de ontwikkeling van Spickerhoven III? Kijk dan op de website van OML: https://oml.nl/portfolio/spickerhoven-iii-in-roermond/.

De deur staat open voor andere belanghebbenden om aan te sluiten bij de klankbordgroep of in een persoonlijk gesprek van zich te laten horen. Interesse? Mail naar info@oml.nl of bel 0475 – 42 62 42

Afbeelding: Locatie Spickerhoven III in Roermond, gelegen tussen de Sint Wirosingel en de A73.
Bron afbeelding: OML BV .