Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen

Voordelen collectieve camerabewaking
De voordelen van het inzetten van een collectief camera project zijn meerledig. De aanwezigheid van camera’s zorgt niet alleen voor preventie maar verhoogt ook sterk het veiligheidsgevoel in het gebied. Daarbij kunnen beelden veiliggesteld worden en gebruikt worden als bewijsmateriaal voor de opsporingsdiensten en verder kan er met een collectief camerasysteem preventief toezicht gehouden (virtueel surveilleren) worden en fungeren als verlengstuk op de door het bedrijf genomen individuele beveiligingsmaatregelen.

Werkwijze virtueel
Alle uitgangswegen van de bedrijventerreinen Randwyck, Beatrixhaven en Bosscherveld zijn in beeld van de zeer geavanceerde speeddome camera’s van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Maastricht (SBBM). Ze worden per terrein 24 uur per dag lokaal opgeslagen op een server, zodra er beweging in het beeld geconstateerd wordt. De servers op locatie zijn verbonden met de alarmcentrale van Intergarde BV te Maastricht. Deze alarmcentrale verricht virtueel willekeurig surveillance ’s. Indien er afwijkende zaken geconstateerd worden, worden deze vastgelegd en/of wordt hier, afhankelijk van wat de afwijkingen zijn, gelijk actie op ondernomen, door de surveillanceauto van Fortas of de politie. Camerabeelden kunnen voor de SBBM leden veilig gesteld (bewaard) worden als er een diefstal heeft plaats gevonden. De politie mag na aangifte deze beelden vorderen voor onderzoek.

Werkwijze fysiek
Daarnaast vindt ook fysieke surveillance plaats  tussen 20:00 uur ’s avonds en 06:00 uur ‘s morgens. De surveillance ’s worden willekeurig uitgevoerd en omdat de voertuigen in het gebied aanwezig zijn kunnen deze bij een alarmmelding heel snel ter plaatse zijn.
Indien een beveiligingsinstallatie van een ondernemer alarm geeft, dan is het mogelijk dat er tegelijkertijd met de binnenkomende alarmmelding, beelden getoond worden van de camera’s die zicht hebben op het pand en/of op de mogelijke vluchtwegen. Een snellere virtuele alarmopvolging bestaat niet!

Bestuur SBBM
Edward Goessens (TCC), Voorzitter
Rimmond Souren (Tata Steel), Penningmeester
Frank Glaudemans (AMA Group), Bestuurslid
Henny Wijsen (Wijsen Logistics), Bestuurslid