Camerabeveiliging

De voordelen van het inzetten van een collectief cameraproject zijn meerledig. De aanwezigheid van camera’s zorgt niet alleen voor preventie maar verhoogt ook sterk het veiligheidsgevoel in het gebied. Daarbij kunnen beelden veiliggesteld worden en gebruikt worden als bewijsmateriaal voor de opsporingsdiensten en verder kan er met een collectief camerasysteem preventief toezicht gehouden (virtueel surveilleren) worden en fungeren als verlengstuk op de door het bedrijf genomen individuele beveiligingsmaatregelen

Diverse verzekeraars bieden ondernemers op KVO-gecertificeerde bedrijventerreinen met collectief cameratoezicht tot 15% korting op verzekeringen voor uw onderneming. U kunt hier als ondernemer op een collectief beveiligd bedrijventerrein gebruik van maken. Collectief beveiligde bedrijventerreinen die ook nog eens beveiligd zijn door middel van proactief cameratoezicht en die gedurende een jaar een goed schadeverloop hebben, hebben recht op resultaatparticipatie. Hoe meer deelnemers des te hoger het bedrag.