Arbeidsmigranten

De arbeidsmarktkrapte neemt alleen maar toe. Steeds meer werkgevers hebben vacatures openstaan die ze niet of nauwelijks ingevuld krijgen. Oplossingen voor dit probleem zijn onder andere automatisering, robotisering en innovatie. Ook het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het stimuleren van een leven lang ontwikkeling is een onderdeel van de oplossing. Het meer uren werken kan daarnaast aantrekkelijker gemaakt worden en het is belangrijk om mensen die momenteel nog langs de zijlijn staan de weg naar de arbeidsmarkt te laten vinden en weer of meer te laten gaan werken.

Toch zien we dat de Nederlandse beroepsbevolking de komende decennia met 1 miljoen mensen zal gaan krimpen door vergrijzing. We hebben daarom ook andere alternatieve nodig, zoals bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Parkmanagement BV faciliteert in de informatievoorziening rondom dit onderwerp door middel van kennissessies en informatiebijeenkomsten. Middels enquêtes wordt geïnventariseerd waar de behoefte ligt en deze informatie wordt vervolgens ook gedeeld onder de ondernemers.