aaa


 
Bedrijventerrein Bosscherveld
Bedrijvenvereniging Bosscherveld

Bosscherveld is geschikt voor gemengde bedrijvigheid, industriële bedrijvigheid en groothandel (milieuklasses 1,2,3). In de toekomstvisie van het noordwestelijke stadsdeel (Belvedère) is het huidige bedrijfsterrein Bosscherveld een onderdeel en bestaat het voornemen om een deel van het terrein te herstructureren. Voor de bedrijven die door de herstructurering in combinatie met de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug de locatie Boscherveld moeten verlaten, zijn in overleg en samenwerking met de Gemeente maatoplossingen per bedrijf gezocht en gevonden” .

Industrieterrein Bosscherveld en de belendende Sandersweg liggen in het Belvédèregebied, ook wel de ‘rommelzolder van Maastricht’ genoemd. Mix van gemengde bedrijvigheid, industrie en groothandel. Matige ontsluiting, die verbeterd wordt als de Noorderbrug is verlegd, de A2-tunnel klaar is en een nieuwe weg door het hart van het gebied is aangelegd. De uitstraling is matig, er is weinig groen, terreinen ogen rommelig, vastgoed deels verouderd. Geen sprake van uniformiteit bedrijfspanden, onoverzichtelijk gebied, parkeermogelijkheden op eigen bedrijventerreinen gering, waardoor parkeren op de openbare weg nodig is. Voor verlegging van de Noorderbrug zijn veel bedrijfsverplaatsingen nodig.
 

Bestuur ‘Bedrijvenvereniging Bosscherveld’:
Frank Glaudemans (AMA Group), Voorzitter
Rob Albertz (Machinefabriek Bosscherveld), Penningmeester
Wim Knols (Wim Knols Bouw), Bestuurslid

 

Bekijk het gehele foto-album >