Roerstreek en Oosttangent

Roerstreek Noord, Roerstreek Zuid en het nieuwe bedrijventerrein Oosttangent vormen een grote bedrijvenzone aan de oostzijde van Roermond. Totaal is het terrein ongeveer 45 hectare groot waarvan nog enkele hectaren uitgeefbaar zijn ( Roerstreek Zuid en Oosttangent).
Ten noorden van het industrieterrein ligt het historisch tracé van de Ijzeren Rijn. Het spoor is momenteel niet in gebruik.
Roerstreek Noord is in de jaren ’60 opgezet. Eind jaren negentig heeft een grondige herstructurering plaatsgevonden. Hierbij is een infrastructuur voor het aanbieden van verschillende watertypen gerealiseerd. Ook het rioleringsstelsel is omgebouwd van een zogenaamd ‘gemengd stelsel’ naar een gescheiden stelsel. Dit betekent dat regenwater niet meer wordt vermengd met afvalwater maar geïnfiltreerd wordt in de bodem. Meerdere bedrijven hebben inmiddels hun schone waterstroom (hemelwater) gescheiden van de afvalwaterstroom. Enkele bedrijven ondervinden nog geregeld overlast bij hoosbuien. Momenteel loopt het project Wateroverlast op Roerstreek waarin de benadeelde ondernemers worden benaderd over te stappen op collectieve hemelwaterafkoppeling. Voor meer informatie klik hier.

Op Roerstreek zijn ruim 100 bedrijven gevestigd, waarvan een groot deel industrie, groothandel en logistiek/distributie.
Het bedrijventerrein is prima ontsloten naar het snelwegennet:
– N293 naar de A73, waarvan de toe- en afrit op minder dan 2 kilometer van het bedrijventerrein gelegen is
– De A73, de snelwegverbinding tussen Venlo en Roermond heeft een directe verbinding naar Duitsland

 

Samenwerking We Are Roermond:
Ontdek hier meer over het bedrijventerrein Roerstreek.

 

Bestuur BIZ/Bedrijvenvereniging Roerstreek:
Hubert Neelen (ZZP), voorzitter
Max Camp (Madolex Group), penningmeester
Jos Dumoulin (Rockwool), bestuurslid