OV

Een goede OV-ontsluiting van bedrijventerreinen is cruciaal. Er werken immers veel mensen die dagelijks in de spits met de auto naar het werk komen. Toch is een goede OV-ontsluiting niet vanzelfsprekend. Veel bedrijventerreinen zijn helemaal niet, of slecht ontsloten met het openbaar vervoer.

Parkmanagement BV zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de aangesloten bedrijventerreinen. Zo gaan wij in gesprek met lokale vervoersdiensten om waar mogelijk te zorgen voor een optimale en eventuele uitbreiding van het openbaar vervoer zoals bijvoorbeeld extra bushaltes.