Studentencampus

In het najaar 2022 start de 3de minor Circulaire Economie op het bedrijventerrein Willem-Alexander in Roermond. In samenwerking met onderwijs, ondernemers, parkmanagement en gemeente is het de gezamenlijke doelstelling om een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig maken van dit bedrijventerrein, studenten te boeien & binden en ze vertrouwd te maken met de kansen en mogelijkheden die er voor hen liggen op bedrijventerreinen.

Op dit bedrijventerrein hebben al meerdere groepen aan een minor-opdracht gewerkt. Het resultaat van de eerdere opdrachten wordt telkens door deze studenten overgedragen aan de nieuwe lichting studenten. Enkele voorbeelden van thema’s zijn: onderzoek afvalcollectief op het terrein, verduurzamen van gebouwen/energiegebruik en het optimaal gebruik maken van inframogelijkheden door de unieke ligging aan een van de havens van de Maas.

De studenten hebben een eigen ‘campus’ op de Mijnheerkensweg nr. 7 vanwaar zij makkelijk bedrijfsbezoeken kunnen afleggen en waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken.