Omgevingsvisie

Vanuit de gemeente wordt een omgevingsvisie voor de lange termijn geformuleerd. Bedrijventerreinen vallen ook onder deze plannen. Vanuit Parkmanagement BV in samenwerking met de besturen van de diverse bedrijventerreinen wordt er actief mee gedacht en input geleverd voor deze omgevingsvisie.

Na publicatie van de omgevingsvisie worden ondernemers geïnformeerd over deze langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving. Denk dan aan wat de belangrijkste opgaven en ambities zijn uit deze visie. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de verschillende gebieden in de stad? En hoe gaan we in de toekomst om met onderwerpen als (ruimtelijke) economie, mobiliteit en duurzaamheid?

Buiten het actief meedenken en bijdragen aan de omgevingsvisie en het informeren van de ondernemers over deze omgevingsvisie, zorgen wij door structureel beheer via parkmanagement ook voor een passende uitvoering van deze omgevingsvisie.

Hierbij vertegenwoordigen, informeren én ontzorgen we de ondernemers van de betreffende bedrijventerreinen.