Wilt u meepraten over circulaire economie in Maastricht?

17 February 2020

De gemeente Maastricht beschouwt circulaire economie als een economische kans en denkt daarmee bij te kunnen dragen aan een duurzame samenleving.

Mede in opdracht van de gemeente Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul heeft onderzoeksbureau IPR Normag opdracht gekregen om een visiedocument op te stellen voor het bevorderen van een regionale circulaire economie; met focus op materiaalstromen c.q. grondstoffen. Dit traject wordt ondersteund door ESZL. Om tot deze visie te komen gaat IPR Normag de kansen voor regionale circulaire economie in beeld brengen en een regionale grondstoffenanalyse uitvoeren. Dit moet leiden tot meer inzicht in de regionale mogelijkheden en leidt tot een duidelijke grondstoffenvisie van onze regio. Uiteindelijk leidt dit ook tot het concrete acties: door lokale overheid samen met bedrijfsleven en andere instellingen. Gedurende deze periode lopen er ook andere onderzoeken: Afvalsamenwerking Limburg (waarin 30 Limburgse gemeenten zijn vertegenwoordigd) en de Provincie onderzoek o.a. de mogelijkheden voor circulaire aanbestedingsvormen en provinciale circulaire kansen.. Ook loopt er op dit moment een pilot met indusym in de Beatrixhaven. Al deze onderzoeken worden nauw op elkaar afgestemd.

Wilt u graag meepraten over kansen in de (regionale) circulaire economie of heeft uw bedrijf ambities op het gebied van circulaire economie en/of een behoefte aan circulaire grondstofstromen.
Laat het ons weten voor 13 maart a.s. via secretariaat@simmaastricht.eu