Weekend- en nachtafsluitingen Roertunnel en Swalmentunnel

17 July 2019

In september en oktober zijn de Roertunnel en de Tunnel Swalmen (A73) twee weekenden en drie nachten gesloten. Rijkswaterstaat verplaatst dan de lokale tunnelbediening naar de Verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond. De werkzaamheden vinden plaats in de weekenden van 13-16 september, 27-30 september en 4-7 oktober. Om de hinder voor weggebruikers en de omgeving te beperken, worden de werkzaamheden gecombineerd met reguliere onderhoudswerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid via de A2 en A67 en moet rekening houden met extra reistijd.

Weekend- en nachtafsluitingen
In september/oktober zijn de Roertunnel en Tunnel Swalmen de volgende data afgesloten:

Volledige weekendafsluitingen:

  • Vrijdag 13 september 21.00 uur tot maandag 16 september 05.00 uur;
  • Vrijdag 4 oktober 21.30 uur tot maandag 7 oktober 05.00 uur.

Avond- nachtafsluitingen:

  • Vrijdag 27 september van 20.00 uur tot zaterdag 28 september 09.00 uur;
  • Zaterdag 28 september 20.00 uur tot zondag 29 september 09.00 uur;
  • Zondag 29 september 21.00 uur tot maandag 30 september 05.00 uur;

Verkeer wordt omgeleid via de A2 en A67.

Beperken van hinder
Verder zal er van vrijdag 5 september 2019 20.00 uur tot zaterdag 6 september 2019 (week 36) nog regulier onderhoud plaatvinden, conform de eind vorig jaar vastgestelde planning. Om de hinder voor weggebruikers en de omgeving te beperken, worden de werkzaamheden gecombineerd met reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals asfalteringswerkzaamheden op de A73. Ook wordt het regulier onderhoud aan de A73-tunnels van vrijdagnacht 11 oktober opgenomen in de weekendsluiting van 4-7 oktober.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of op www.rws.nl/onderhoudzn

U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).