Werkzaamheden N280

22 January 2020

Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden aan de verdiepte ligging in de N280 voeren we uit in 2 fasen. De afgelopen periode hebben we het oostelijke deel van de verdiepte ligging tot aan de kruising Wilhelminasingel gebouwd. De komende maanden wordt deze verder afgebouwd. De hele verdiepte ligging van de Mijnheerkensweg is klaar en in gebruik genomen. Nu beginnen we met het laatste westelijke deel: vanaf de kruising Wilhelminasingel tot aan de Louis Raemaekersbrug.

We maken werkruimte om veilig onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Vanaf de kruising Buitenop tot en met de kruising Wilhelminasingel passen we de wegen aan. Verkeer rijdt daarna over een verlengde, tijdelijke N280 aan de zuidkant van de toekomstige verdiepte ligging. Dat geeft ons ruimte om de verdiepte ligging verder veilig en efficiënt te bouwen. Dat betekent minder werkzaamheden tijdens de nachten en weekenden. Bovendien verkorten we zo de bouwtijd van de verdiepte ligging.

Wanneer gaat dit gebeuren?
In de week van 20 januari 2020 worden in enkele nachten voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf vrijdag 24 januari 2020 starten voorbereidende werkzaamheden om medio februari 2020 te kunnen beginnen met het aanbrengen van de damwanden.

Deze werkzaamheden vinden voornamelijk overdag plaats om hinder voor u te beperken.

Bij slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden niet doorgaan en op een ander moment moeten plaatsvinden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
We werken veilig en slim om te zorgen voor zo min mogelijk overlast. Onze werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur. Het kan zijn dat we ook buiten deze uren moeten werken, maar dit proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Wel zo fijn voor u en voor ons!

Wat betekent dit voor u?
Verkeer kan gewoon over de N280 en de tijdelijke wegen blijven rijden.

• Alle bestemmingen blijven bereikbaar.
• Bestemmingen in de Mijnheerkensweg, zoals DCO van Iersel en Euromaster, zijn bereikbaar vanuit het oosten via de nieuwe verdiepte ligging Mijnheerkensweg. Volg de bewegwijzering.
• Het Designer Outlet Roermond P1 is niet bereikbaar via de N280. Deze is bereikbaar via de rotonde en de verdiepte ligging Mijnheerkensweg. Volg de bewegwijzering.
• De bypass op de Mijnheerkensweg wordt ingericht voor eenrichtingsverkeer: verkeer is alleen mogelijk vanaf de Mijnheerkensweg richting de Schipperswal.
• Om vanuit de Schipperswal de N280 en de Mijnheerkensweg te bereiken volgt u de bewegwijzering over de verdiepte ligging van de N280.

Adviesroutes
Oponthoud door onze werkzaamheden vermijdt u het beste door onze adviesroutes te volgen:
• Doorgaand verkeer op de N280 en verkeer naar Roermond Oost, Leeuwen en bedrijventerrein Willem-Alexander adviseren we via de A73 te rijden en afslag (19) Roermond te nemen.
• Plaatselijk verkeer adviseren we Roermond te verlaten via de Maastrichterweg (richting Weert en Eindhoven) of de Koninginnelaan (richting Swalmen en Venlo).

Omleidingen
Tijdens het bouwen van het westelijke gedeelte van de verdiepte ligging gelden 4 omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer:
• Gemotoriseerd verkeer dat vanaf de N280 vanuit het westen naar DCO van Iersel, Euromaster en Designer Outlet Roermond wil rijden wordt omgeleid. Zij rijden door op de N280 tot de tijdelijke afrit naar de rotonde Mijnheerkensweg. Via de rotonde Mijnheerkensweg rijden zij door de nieuw aangelegde verdiepte ligging. Zo kunnen zij DCO van Iersel, Euromaster en Designer Outlet Roermond bereiken.
• Gemotoriseerd verkeer dat vanaf de N280 vanuit het westen naar de Schipperswal en de parkeergarage van het Designer Outlet Roermond wil rijden wordt omgeleid. Zij rijden door op de N280 tot de tijdelijke afrit naar de rotonde Mijnheerkensweg. Via de rotonde Mijnheerkensweg rijden zij de Mijnheerkensweg in en nemen daar de tijdelijke verbindingsweg naar de Schipperswal. Zij bereiken de Schipperswal en de parkeergarage van het Designer Outlet Roermond vanuit het oosten.
• Gemotoriseerd verkeer dat vanaf de N280 vanuit het westen naar Leeuwen en bedrijventerrein Willem-Alexander wil rijden wordt omgeleid. Zij rijden door op de N280 tot de tijdelijke afrit naar de rotonde Mijnheerkensweg. Via deze rotonde bereiken zij Leeuwen en bedrijventerrein Willem-Alexander.
• Gemotoriseerd verkeer dat vanaf de Wilhelminasingel naar het Designer Outlet Roermond P1 wil rijden wordt omgeleid. Zij rijden rechtsaf in oostelijke richting de N280 op tot de tijdelijke afrit naar de rotonde Mijnheerkensweg. Via de Mijnheerkensweg en de verdiepte ligging bereiken zij het Designer Outlet Roermond P1.

Klik hier voor de bereikbaarheidskaart voor verkeer richting de schipperswal en designer outlet Roermond.
Klik hier voor de bereikbaarheidskaart voor verkeer naar bedrijven mijnheerkensweg en designer outlet Roermond.

Detailinformatie en de voortgang op onze projectwebsite
U vindt detailinformatie over onze planning, fasering en een actueel overzicht waar we aan het werk zijn met bijbehorende omleidingsroutes (indien van toepassing) op www.N280verbindt.nl. Via deze website houden wij u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

Heeft u nog vragen?
06- 111 21 949
Op werkdagen tussen 08:00 – 17:00 uur.
omgeving@werkendhardt.nl

U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen via www.N280verbindt.nl of schrijf u daar in voor onze nieuwsbrief, dan blijft u automatisch op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Projectteam N280 Roermond