Retailpark Belvédère – de stand van zaken

4 December 2019

Door de verlegging van het Noorderbrugtracé is er ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van het Retailpark Belvédère. Aan de Belvédèrelaan ontstaat de komende jaren een concentratie van grootschalige detailhandel die zich richt op de doelgroep uit Maastricht en omstreken. Het retailpark is door de ingrepen in de infrastructuur optimaal zichtbaar en goed bereikbaar vanuit alle richtingen.

Twee bouwmarkten en zes woonwinkels
Met de GAMMA en Praxis hebben zich inmiddels twee grote bouwmarkten op het Retailpark Belvédère gevestigd. Naast de GAMMA wordt momenteel hard gebouwd aan de uitbreiding van het retailpark. Daar openen medio 2020 zes woonwinkels de deuren in één gedeeld gebouw. Het gaat om Leen Bakker, Beter Bed, Bedden Reus, Kwantum, JYSK en Carpetright.

Planologisch procedure voor vervolgfase retailpark loopt
Om uiteindelijk een goed en kansrijk perspectief te hebben voor de toekomst is concentratie van winkels, voldoende omvang en een brede branchering van belang. Naast de bouw- en woonwinkels moeten zich onder andere ook bruin- en witgoedwinkels, sportwinkels en leisure kunnen vestigen op deze retaillocatie. De uitbreiding van het retailpark is voorzien direct langs het nieuwe Noorderbrugtracé en langs de Fort Willemweg met een grote centrale parkeervoorziening in het midden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is in 2019 door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan voor het retailpark vastgesteld. Op dit moment loopt hierover nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. De totale ontwikkeling zal, nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld, naar verwachting 4 tot 5 jaar in beslag nemen.