Ontbijtsessie Stadsrand Noord Donderdag 14 november a.s. van 08:00 tot 10:00 uur

13 November 2019

Op donderdag 14 november vind er een ontbijtsessie plaats voor de ondernemers op bedrijventerrein Stadsrand Noord. Deze vindt plaats van 08:00 tot 10:00 uur bij Flynth, Noordhoven 19, Roermond.

Programma
1. Opening door Wethouder Waajen-Crins
2. Toelichting rol Keyport
3. Toelichting projecten (zie meer uitleg hieronder)
4. Rondvraag
5. Sluiting

InduSym

InduSym staat voor industriële symbiose: de reststroom van een bedrijf wordt de grondstof van een ander bedrijf. Met genoeg uitwisselingen ontstaat een cirkel zonder restafval. Dit project helpt bij het inzichtelijk maken van kansen om eenvoudig te starten met duurzaam ondernemen op een manier die geld oplevert of bespaart.

VMBO On Stage
VMBO leerlingen vinden het lastig om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. En bedrijven hebben moeite met het vinden en bereiken van de toekomstige medewerker. VMBO On Stage werkt aan een duurzaam netwerk tussen de leerling en het bedrijfsleven. De VMBO leerling krijgt de gelegenheid om de werkplek te zien en het werk te ervaren. Dat inspireert en helpt in het verdere keuzeproces.

Retail 4.0
Retail 4.0 helpt met een positieve interventie: een transitietraject tot ondernemer 4.0. Regionaal samenwerken met digitale marketingactiviteiten, deze slim te verspreiden en SAMEN een olievlek te creëren. Woorden als platform-thinking, being influenced wordt ze niet enkel geleerd, maar ook samen toegepast gedurende een half jaar. Niet “marketing of things” maar “marketing of teams”, het internet en de echte wereld als perfecte symbiose.

Retail lnnovation Centre (RlC)
Hét expertise- en innovatiecentrum voor de Retail in de provincie Limburg. Het RIC is ervoor en met de branche en betrekt daarbij beroepsonderwijs, gemeenten en provincie.

Samen ontbijten op 14 november?
Ik zou het zeer op prijs stellen als ik jullie namens de gemeente Roermond, Parkmanagement Midden-Limburg en Keyport mag begroeten op 14 november a.s. Koffie, thee en verse broodjes worden geregeld. Aanmelden? Stuur ons een e-mail via secretariaatparkmanagement@pm.lwv.nl