MKB Phishing test

5 August 2019

Hierbij vragen wij graag uw aandacht voor de MKB phishing test. De MKB phishing test is een pilot op het gebied van phishing die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord- Holland (RPC) landelijk aanbieden aan Mkb’ers. Ze werken hierin samen met de Politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Platformen Veilig Ondernemen (PVO).

Wat houdt de MKB phishing test in?
Phishing is één van de grootste cyberrisico’s binnen het MKB. 80% van de ondernemers heeft hiermee te maken gehad. Om bij te dragen aan de weerbaarheid van bedrijven bieden wij ondernemers gratis een phishing test aan. Zo zien ondernemers hoe gevoelig hun bedrijf is voor phishing en leren medewerkers phishing mails herkennen. Een gespecialiseerd IT- bedrijf voert deze test uit.

Phishing tests worden door grotere bedrijven al vaak ingezet als veiligheidstraining. Een phishing test is een soort digitale brandoefening voor bedrijven waarbij medewerkers een email ontvangen die alle kenmerken van een phishing e-mail heeft, maar uiteraard geen schade aanricht. Meer informatie over de pilot leest u in deze flyer en op https://www.rpcnh.nl/gratis-mkb-phishingtest/ . Ondernemers die geïnteresseerd zijn, kunnen via de website hun interesse kenbaar maken.