Landelijke opschoondag zaterdag 21 maart a.s.

4 March 2020

Help zwerfafval opruimen op uw bedrijventerrein!

Op zaterdag 21 maart worden in het hele land diverse leuke opschoonacties georganiseerd om samen de omgeving, buurt of straat zwerfafvalvrij te maken. Doet u dit jaar ook (weer) mee? Want ook uw organisatie en uw werknemers kunnen een steentje bijdragen aan een schonere werk- en leefomgeving.

Organiseer een teambuilding-(middag)dag met uw werknemers!
Heeft u het voornemen met uw werknemers een opruimactie te organiseren dan kunt u bij de gemeente een gratis materialenset lenen. Neem hiervoor contact op met: marionbuurman@roermond.nl of daniellepaulissen@roermond.nl. In deze set zitten vuilniszakken, afvalgrijpers, handschoenen en veiligheidsvestjes. Het ingezamelde zwerfafval wordt na afloop van de opruimactie op een afgesproken tijd en locatie opgehaald. De materialenset kan op afspraak worden afgehaald bij de gemeentewerf en na afloop daar worden teruggebracht.

Aanmelden voor een opschoonactie
Vermeld duidelijk de naam van uw organisatie, contactpersoon en contactgegevens, een omschrijving van de zwerfafvalactie (wanneer, welk gebied, op welke manier, etc.) de groepsgrootte en de gewenste leenperiode van de materialenset. Meer informatie klik hier.