Gemeente Roerdalen start met Fixi (meldingensysteem)

16 March 2020

Iedereen maakt gebruik van de openbare ruimte in de gemeente. Samen houden we wegen en paden, groenvoorzieningen en parkmeubilair netjes. Ziet u iets wat kapot is, niet goed is onderhouden of iets dat ergens niet thuishoort? Maak dan een melding via het online platform Fixi bij de gemeente Roerdalen.
Klik hier om een melding te maken.

Spoedmelding buiten kantooruren
Ziet u iets dat met spoed opgelost moet worden en is de gemeente al gesloten? Bel dan met onze piketdienst via telefoonnummer 06 – 55 83 80 69. Dit is alleen voor meldingen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Denk aan chemische afvaldumpingen, omgevallen bomen, rioolproblemen of gevaarlijke situaties.

Gaat het om straatlantaarns? Dan belt u na 17.00 uur met Nobralux via telefoonnummer 0411 – 44 04 01. Doe dat alleen bij gevaarlijke situaties, zoals lichtmasten die aangereden zijn en de weg blokkeren of blootliggende bedrading. Lichtmasten die niet branden meldt u gewoon via Fixi. Deze worden dan meegenomen in het wekelijkse onderhoud.

Melding over het milieu
Heeft u last van geur, geluid, trillingen of stof, afkomstig van grote bedrijven? Merkt u bodem-, lucht- of waterverontreiniging op? Bel dan de MilieuKlachtentelefoon van Provincie Limburg op (025) 126 02 14. Of klik hier en dien een milieuklacht in op de website van Provincie Limburg.

Gevonden voorwerpen
Gevonden of verloren voorwerpen meldt u online via verlorenofgevonden.nl

Melding doorgeven aan de politie
Bel (0900) 88 44 bij bijvoorbeeld: een onveilig gevoel, verdachte of dreigende situaties, inbraak, dumping van drugsafval, cafés die te lang open zijn, gevaarlijke (verkeers-)situaties, overlast, mensen die expres dingen kapotmaken.

Bel altijd 112 bij een onverwachte noodsituatie (brand, ongeluk, overval) en levensgevaar.

Wanneer gemeente, wanneer politie?
Wilt u melding doen van overlast of een onveilige situatie? En weet u niet zeker of u hiervoor bij de gemeente of de politie moet zijn? Bekijk dan de serie Buitengewoon Blauw. In de filmpjes ziet u wat de taken zijn van de gemeente, en wat de taken zijn van de politie. Het gaat dan vooral om veiligheid en handhaving. Ook komt het doen van meldingen in de serie aan bod. Klik hier.