08.06.2020 Enquête Limburg Circulair

8 June 2020

De Limburgse gemeenten en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) willen bijdragen aan een krachtige Limburgse circulaire economie. In de komende jaren willen zij – samen met Limburgse bedrijven en instellingen – regionale circulaire kansen gaan benutten.

Via de Afvalsamenwerking Limburg (ASL) werken de gemeenten samen in afval- en grondstofverwerking. ASL verkent momenteel regionale circulaire kansen voor een meer duurzame toepassing van materiaalstromen in Limburg. En wat noodzakelijk is om deze kansen te benutten. LWV verkent de mogelijkheden voor een programma Circulair Limburg.

Daar waar haalbaar en gewenst kunnen de 30 Limburgse gemeenten en de LWV de circulaire ambitie ondersteunen: met circulaire inkoop, levering van (huishoudelijke) grondstoffen, een programma Circulair Limburg en andere maatregelen.

Via deze enquête nodigen wij u uit om uw ambities, suggesties en kansen met ons te delen.
Mede op basis hiervan werken de Limburgse gemeenten een routekaart uit en verkent de LWV de interesse voor het vormgeven van een mogelijk programma welk de Limburgse ondernemers kan helpen met het bouwen van bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen, nieuwe samenwerkingen en toekomstbestendige ondernemingen.

Voor vragen over het onderzoek of de enquête kunt u contact opnemen met onderzoeksbureau IPR Normag via martenboels@iprnormag.nl of met LWV via demandt@lwv.nl

Klik hier om de enquête in te vullen.