Bureau Lievense | WSP over Stikstof en PFAS

9 September 2020

Bij bouwplannen, een verandering van uw bedrijf of het hergebruik van grond kan er wellicht last ondervonden worden van de stikstofproblematiek en kan PFAS de plannen vertragen. Op 5 oktober 2020 vindt een themabijeenkomst plaats over de stand van zaken van deze heikele onderwerpen. Ongeveer iedere week worden er door het rijk initiatieven genomen om deze problemen op te lossen. We hebben het bureau Lievense | WSP gevraagd om hun praktijkervaring te delen: welke aanpak heeft ertoe geleid dat projecten in Maastricht en elders in Limburg ondanks stikstof en PFAS toch konden doorgaan. Maar ook, waar liggen er nog probleempunten? Tijdens deze sessie wordt een globaal inzicht gegeven in het probleem en de momenteel beschikbare oplossingen.