30.06.21 Draagvlakmeting in volle gang! – U kunt nog stemmen t/m 8 juli

30 June 2021

Op maandag 21 juni jl. zijn wij gestart met de draagvlakmeting voor een BIZ op Aviation Valley. Wellicht heeft u al een van onze ambassadeurs langs zien komen met uw persoonlijke stembiljet.

BIZ
Met een BIZ investeren we samen in de kwaliteit van ons bedrijventerrein, behartigen we collectief onze belangen en zijn we één aanspreekpunt voor overheden. Bovendien biedt de BIZ een groot en waardevol netwerk, ook met de andere bedrijventerreinen in de regio.
De BIZ is dus een instrument van, voor en door ondernemers in een afgebakend gebied, in dit geval Aviation Valley.

Wij willen u er graag op attenderen om het stembiljet, met welke stem dan ook, in te leveren. Er is voldoende draagvlak wanneer:

  • Tenminste 50% van de ondernemers reageert
  • Daarvan tenminste 2/3 vóór stemt

Onze ambassadeurs, collega ondernemers, welke hier graag tijd voor vrij maken, brengen het stembiljet bij u langs en zij komen het graag ook weer ophalen. Laat uw stem niet verloren gaan en geef bij voorkeur direct uw ingevuld stembiljet weer mee aan de ambassadeur.

Flyer BIZ Aviation Valley