25.08.2020 A73: Weekendafsluiting tussen knooppunt Tiglia en afrit (19) Roermond (richting Maastricht); 28-31 aug

26 August 2020

De A73 tussen knooppunt Tiglia en afrit (19) Roermond in de richting van Maastricht is afgesloten van vrijdag 28 augustus 20.00 uur tot maandag 31 augustus 05.00 uur. Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt. Door de werkzaamheden zijn ook de tussenliggende op- en afritten afgesloten. Daarnaast is de A73 tussen oprit (13) Venlo-West en afrit (16) Venlo-Zuid in de richting van Maastricht afgesloten van vrijdag 28 augustus 20.00 uur tot zaterdag 29 augustus 10.00 uur. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Afsluitingen
A73 tussen knooppunt Tiglia en afrit (19) Roermond richting Maastricht
– Op en afrit (17) Belfeld van de A73 richting Maastricht
– Op- en afrit (18) Beesel van de A73 richting Maastricht
– Afrit (19) Roermond van de A73 richting Maastricht
+ Vrijdag 28 augustus 20.00 uur tot maandag 31 augustus 05.00 uur.

A73 oprit (13) Venlo-West in de richting van Maastricht
+ Vrijdag 28 augustus 20.00 uur tot maandag 31 augustus 05.00 uur.

A73 tussen oprit (13) Venlo-West en afrit (16) Venlo-Zuid richting Maastricht
– Op- en afrit (14) Maasbree van de A73 richting Maastricht
– Oprit (15) Hout-Blerick naar de A73 richting Maastricht
– Afrit (16) Venlo-Zuid richting Maastricht
+ Vrijdag 28 augustus 20.00 uur tot zaterdag 29 augustus 10.00 uur.

Omleidingsroutes
Het verkeer op de A73 komende vanuit Nijmegen in de richting van Maastricht/Roermond wordt als volgt omgeleid:
– Volg de A73 in de richting van Venlo
– Ga ter hoogte van knooppunt Zaarderheiken over op de A67 richting Eindhoven
– Ter hoogte van knooppunt Leenderheide verder op de A2 richting Maastricht
Of:
In de periode van vrijdag 28 augustus 20.00 tot zaterdag 29 augustus 22.00 uur en van zondag 30 augustus 08.00 uur tot maandag 31 augustus 05.00 uur:
– Volg de A50 in de richting van Eindhoven
– Ga ter hoogte van knooppunt Leenderheide over op de A2 richting Maastricht

Het verkeer op de A73 komende vanuit Nijmegen in de richting van Maastricht wordt als volgt omgeleid:
– Volg de A73 tot knooppunt Rijkevoort
– Ga ter hoogte van knooppunt Rijkevoort over op A77 richting Duitsland
– Ga in Duitsland verder op de BAB 57, BAB 46 en de N297 naar oprit (47) Born van de A2 richting Maastricht

Waarom één omleiding niet het hele weekend inzetbaar is
In de nacht van 29 op 30 augustus plaatst de gemeente Eindhoven een nieuwe fietsbrug over de A2/N2. Deze werkzaamheden hebben invloed op de omleiding van de werkzaamheden aan de A73. Om die reden is één van de drie omleidingen -via A50 naar A2 ter hoogte van Eíndhoven- niet continu inzetbaar gedurende de genoemde werkzaamheden aan de A73. Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de fietsbrug over de A2/N2 zie: https://www.eindhoven.nl/projecten/overige-projecten/fietsbrug-tegenbosch

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud
Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Groot Variabel Onderhoudscontract 2020 dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).