24.04.2020 Bericht gemeente Roermond richting ondernemers n.a.v. verlenging corona maatregelen

23 April 2020

Graag attenderen wij jullie op onderstaand bericht vanuit de gemeente Roermond:

Veranderingen in de maatregelen na 28 april 2020
Op 21-4-2020 heeft het Kabinet wederom een update gegeven over de genomen maatregelen: De bestaande maatregelen worden verlengd tot 19 mei 2020. Geen versoepeling dus voor (getroffen) ondernemers.

Dit betekent heel veel voor ondernemend Roermond! We zullen het samen vol moeten houden.

Juist nu vraagt jouw onderneming om creativiteit waar mogelijk. De gemeente wil actief met jullie meedenken over concepten die het mogelijk maken om toch inkomsten te kunnen genereren.

Het kan namelijk zijn dat jouw ideeën in beginsel strijdig zijn met het gebruik en andere regelgeving. Om te voorkomen dat je hierop aangesproken wordt is het raadzaam om contact op te nemen met gemeente om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Contactgegevens gemeente Roermond

Stephan Berendsen (bedrijvencontactfunctionaris)
Tel: 14 0475
Mail: stephanberendsen@roermond.nl

Worden de maatregelen echt pas in de week voor 19 mei 2020 heroverwogen?
Het kabinet houdt de vinger aan de pols en zal flexibel zijn als daar concrete aanleiding voor is.

Kijk voor de meest actuele stand van zaken wat betreft de maatregelen op;

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/aanpak/veranderingen-na-28-april-2020