24.02.20 Reminder 14 maart seminar Alternatieve energiedragers: wat zijn de kansen en uitdagingen

20 February 2024

Meld je nu nog aan voor het seminar “Alternatieve energiedragers” op 14 maart tussen 15.00 en 17.00 uur in het Stadhuis van Maastricht. Tijdens het seminar komen de uitdagingen rond de energietransitie die vragen om nieuwe oplossingsrichtingen aan bod.

Het seminar is met name interessant voor Industriële bedrijven die steeds vaker kijken naar alternatieve energiedragers. Deze bedrijven willen – op termijn – in het verduurzamen van gebouw en processen op gepaste wijze afscheid nemen van aardgas. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor nieuwe energiedragers zoals waterstof of groen/biogas en zelfs kernenergie wordt als optie meegenomen. Zijn dat nu oplossingsrichtingen voor ieder bedrijf? En wanneer kan ik er dan gebruik van maken?

Op donderdag 14 maart zullen experts de stand-van-zaken m.b.t. deze 3 alternatieve energiedragers toelichten inclusief de kansen en uitdagingen voor bedrijven en de energiemarkt. We hebben ruimte voor circa 30 deelnemers. Deelnemers kunnen zich nog aanmelden tot dinsdag 12 maart door middel van een mail aan jaap.rieter@zuid-limburg-bereikbaar.nl