24.01.22 Samen durven pionieren op bedrijventerrein Willem-Alexander

24 January 2022

BIZ Willem-Alexander, de werkgroep Duurzaamheid & Circulariteit en wethouder Angely Waajen hebben een artikel geplaatst in  Zakenblad, uitgifte 13 januari jl.:

Vervoer over water, hergebruik van grondstoffen en de intentie tot uitwisseling van warmte. Bedrijventerrein Willem-Alexander in Roermond behoort tot de meest duurzame en circulaire bedrijventerreinen van Nederland. Zo’n positie bereik je niet zomaar, dat vraagt om duurzame samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. In een onderwijsproject dat hieruit voortkomt, gaan studenten langdurig aan de slag met bedrijfsoverstijgende opdrachten om de toekomstbestendigheid te vergroten

‘Opvallend dat juist op het oudste nog functionerende bedrijventerrein de meeste energie wordt gestoken in het gestalte geven van de circulaire economie’, zegt wethouder Angely Waajen (Economische Zaken) van de gemeente Roermond. Hoewel het aan de gevels veelal niet te zien is, behoren de toonaangevende ondernemingen bijna stuk voor stuk tot koplopers op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Circulair
Besix Infra is een van die koplopers. Terwijl bedrijfsleider Danny Quax wethouder Waajen welkom heet, liggen er buiten op het terrein bergen asfalt te dampen in het gure najaarsweer. ‘Dat asfalt is overgebleven bij een project’, legt Quax uit. ‘We nemen het restmateriaal mee terug en gebruiken het als grondstof voor nieuw te produceren asfalt. Daardoor proberen we de cirkel te sluiten. Ook als we bij een project een weg openbreken, gebruiken we het oude asfalt als nieuwe grondstof.’

Duurzaamheid is vaak een vaag, allesomvattend containerbegrip. Niet op bedrijventerrein Willem-Alexander. Hier is maar liefst 90% van de omzet afkomstig uit de circulaire/ duurzaamheidseconomie. Bedrijven recyclen reststromen tot grondstoffen, maken nieuwe producten met deze gerecyclede grondstoffen of maken producten die nodig zijn voor de energietransitie. Behalve Besix Infra zijn Smurfit Kappa, Sif Offshore Foundations, Jos Menten Metaalrecycling, Kalle en Bakker hier voorbeelden van.

WA Meets Students
Samenwerking is nodig om verder te komen, vult Quax aan. ‘We zijn geen concurrenten van elkaar, de maakbedrijven hebben ieder hun eigen vakgebied. We werken samen in de Bedrijven Investeringszone (BIZ) van Willem-Alexander, een samenwerkingsverband waarin we gezamenlijk optreden om het ondernemersklimaat te verbeteren. Om daar invulling aan te geven, hebben we werkgroepen opgericht.’

Eén daarvan is de werkgroep Duurzaamheid en circulariteit, waarvan Quax voorzitter is. ‘We zijn trots op het project WA Meets Students, waarin ook de gemeente Roermond en Fontys Hogescholen een rol hebben. Een groep van zes studenten houdt zich sinds dit schooljaar bezig met duurzaamheidsvraagstukken. Dit project is onderdeel van de minor Circulaire economie van Fontys Hogescholen. We hebben aan hen twee concrete opdrachten gegeven. Hoe kun je het imago van het bedrijventerrein verbeteren? En onderzoek welke crossovers er mogelijk zijn op het gebied van energie-uitwisseling.’

Waajen verwacht veel van WA Meets Students. ‘We brengen hiermee de triple helix van overheid, onderwijs en ondernemers in de praktijk. De studenten mogen bij alle bedrijven informatie opvragen. Hoe mooi is het dat studenten zomaar met een CEO of hr-manager om tafel zitten? Ze krijgen de ruimte om contacten te leggen waar ze dat nodig vinden. Dit vernieuwende project laat zien dat we op Willem-Alexander en durven te pionieren. Het voelt als een broedplaats.’

Toonaangevende bedrijven
Zoals gezegd: de meeste gebouwen zijn oud en van de buitenkant komt het innovatieve karakter niet tot uiting. Quax: ‘Achter de deuren van de bedrijven wordt echter met de modernste technieken gewerkt. We beschikken bijvoorbeeld over een eigen laboratorium. Als je jonge mensen wil aantrekken, moet je laten zien wat je doet. Uiteindelijk heeft ieder bedrijf op het bedrijventerrein nieuwe mensen nodig. De tijd om dat zelf op te pakken is voorbij. De nood is hoog, je moet de branding gezamenlijk oppakken.’

De studenten gaan met deze en andere uitdagingen langdurig aan de slag. Waajen: ‘Het is opgezet in samenwerking met Fontys, maar we willen ook Zuyd Hogeschool, Gilde Opleidingen en Maastricht University erbij betrekken en de komende vijf jaar elk halfjaar een nieuwe groep studenten laten starten. Het enthousiasme vanuit het onderwijs is groot en in februari gaan studenten van de opleiding Bouwkunde van de HAN University of Applied Science onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het herstructureren/transformeren van gebouwen om efficiënt verduurzaming toe te passen.’

Zeker met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om de fantastische bedrijven onder de aandacht te brengen. Waajen: ‘De uitdagingen spelen overigens in de volle breedte; in de zorg, retail, horeca, maakindustrie, eigenlijk overal komen we handen tekort. Willem-Alexander is goed voor circa 1100 banen. Bij de naastgelegen Designer Outlet

zijn dat er 3500 en met de hele binnenstad erbij zit je voor dit gebied op 10.000 banen. De toegevoegde waarde van de totale maakindustrie in Roermond is echter in verhouding erg hoog. De werkgelegenheid in de maakindustrie behouden is daarom belangrijk. We zetten als gemeente bewust in op een divers economisch profiel. Je hebt onder meer de retail en binnenstad nodig om voorzieningen te bieden. Het is een totaalpakket. Je moet wat te bieden hebben.’

MKB-vriendelijkste gemeente
Om daadkrachtig de uitdagingen om te buigen in kansen is samenwerking nodig. Waajen: ‘Op alle bedrijventerreinen is er een BIZ. Ook de binnenstad en het Retailpark hebben een eigen BIZ. We waren de eerste gemeente in Nederland waar op al die plekken een BIZ is. Dat is bijzonder, want de ondernemers moeten elke vijf jaar stemmen om de BIZ voort te zetten. Ze voelen dus echt de urgentie om samen te werken.’

De gemeente Roermond sluit zich zoveel mogelijk aan, benadrukt Waajen. ‘Ik verdeel mijn aandacht tussen de binnenstad, de wijkwinkelcentra en bedrijventerreinen. We hebben bovendien strategische accountmanagers. Het is belangrijk dat zij net als ik met hun voeten in de klei staan en bij ondernemers informatie opvragen om te kijken waar we kunnen faciliteren en actief mee kunnen bewegen.’

Bron: Samen durven pionieren op bedrijventerrein Willem-Alexander (zakenblad.nl)