23.05.17 Sub­si­die voor be­drij­ven die goe­de­ren over wa­ter en spoor ver­voe­ren

17 May 2023

De Nederlandse overheid investeert 49,5 miljoen euro in een subsidie voor een duurzamere manier van goederenvervoer. Ze willen dat bedrijven hun goederen meer via het water en spoor gaan vervoeren in plaats van over de weg. Dit draagt bij aan het verduurzamen van de logistiek en het helpt om files te verminderen.

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen als ze hun lading vervoeren via binnenvaart of spoor. De overheid geeft 20 euro subsidie per container, of een vergelijkbare massa, als tegemoetkoming voor extra kosten. De subsidie is onderdeel van het MIRT-programma Goederenvervoercorridors, waarvan ook de Provincie Limburg partner is.

Goederenvervoer door Limburg
Limburg is onderdeel van drukke logistieke routes. Dat zorgt voor veel vrachtverkeer door onze provincie. Meer vervoer over water en spoor moet zorgen voor minder files, overlast en voor minder klimaat- en milieuschade. Het draagt ook bij aan het concurrentievermogen van onze regio en aan duurzamere logistieke verbindingen.

De subsidie aanvragen
Ondernemers kunnen een subsidieaanvraag indienen als zij een concreet voorstel hebben om hun goederen via binnenvaart of spoor te vervoeren. De voorwaarde is dat ze actief zijn op de route Amsterdam richting Antwerpen of tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de volgende regio’s:

  • Arnhem-Nijmegen
  • Venlo
  • Sittard-Geleen

Hulp bij de overstap
Hulp nodig bij de overstap of de subsidieaanvraag? Logistiek makelaar LIOF werkt in opdracht van de Provincie Limburg en kan ondernemers helpen bij het maken van deze overstap. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo Schepers, Programma Manager Joint Corridor Off Road via ivo.sche­pers@liof.nl.

Bron: Subsidie voor bedrijven die goederen over water en spoor vervoeren – Provincie Limburg