23.05.15 Subsidie voor het verduurzamen van het bedrijventerrein Willem Alexander

15 May 2023

 De Provincie Limburg verleent een subsidie aan Parkmanagement BV om te onderzoeken hoe bedrijven op Willem Alexander Roermond collectief de volgende stap kunnen zetten kunnen zetten om samen te werken aan een duurzamer bedrijventerrein. Hierbij wordt specifiek gekeken naar samenwerking op het gebied van energiegebruik, duurzame opwek van energie en slimme energieopslag.

De bedrijven op het terrein werken samen in de vorm van een BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) Deze collectieve werkwijze biedt de mogelijkheid om projecten gezamenlijk aan te vliegen. Kwartiermaker Jacko D’Agnolo zal middels een onderzoek bij deze bedrijven analyseren wat haalbare en kansrijke cases zijn om het bedrijventerrein verder te verduurzamen. Hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik, de visies van de bedrijven én de kansen & ambities voor het bedrijventerrein.

In een vervolgtraject zullen de meest kansrijke cases worden geïmplementeerd op het bedrijventerrein, samen met de bedrijven die hierbij wensen aan te sluiten.

De gemeente Roermond, Parkmanagement BV en de werkgroep Duurzaamheid & Innovatie faciliteren de haalbaarheidsfase, die loopt van mei t/m juli 2023.