22.05.24 Een BIZ voor de Samenwerkende Industrieterreinen van Maastricht

24 May 2022

BMA is als een van de leden van de SIM overgestapt naar een samenwerking in de vorm van een BIZ. Dit proces is gesteund door de besturen van de overige bedrijventerreinen in de vorm van een pilot. Nu blijkt dat dit proces zeer succesvol is verlopen en de BIZ Aviation Valley van start is, is de wens groot om deze samenwerkingsvorm ook te introduceren op de andere bedrijventerreinen van de SIM.

Waarom een BIZ voor de SIM?
Een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) is een wettelijk en landelijk toegepast samenwerkingsmodel voor een duurzaam, bereikbaar, aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein. De gedachte erachter is, dat individuele bedrijven op vele fronten sterker staan als ze structureel samenwerken. Zo is een BIZ een serieuze gesprekspartner voor gemeente, provincie en andere organisaties. Ondernemers bepalen zelf in welke thema’s gezamenlijk wordt geïnvesteerd. Deze activiteiten zijn aanvullend op de kerntaken van gemeente en provincie.

Om een BIZ officieel in te voeren is er een positieve draagvlakmeting nodig. Tijdens deze draagvlakmeting krijgt elke ondernemer de mogelijkheid een stem uit te brengen voor de BIZ. Een draagvlakmeting is succesvol als tenminste 50% van alle bedrijven een stem heeft uitgebracht waarvan tenminste 66% een positieve stem is. Ook dient de WOZ-waarde van de ja-stemmers hoger te zijn dan de nee-stemmers. Na de zomer zal er op elk bedrijventerrein een draagvlakmeting plaatsvinden. Uiteraard wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

De komende periode zullen wij u uitgebreid informeren over dit onderwerp middels diverse communicatiemiddelen. Zo zult u informatie ontvangen via onze digitale nieuwsbrief en zullen wij bijeenkomsten organiseren om de plannen te presenteren. Uiteraard is hier alle ruimte om uw vragen te stellen, maar ook om uw input te leveren over thema’s en projecten die u als ondernemer belangrijk vindt en die u graag terug wilt zien in het plan van aanpak voor de BIZ. Ook kunt u ten alle tijden contact opnemen met de parkmanager voor meer informatie of om gedachten te wisselen. Het proces naar een BIZ en het uitvoeren van een BIZ doen we immers samen. Samen sterk Samen BIZ.