22.02.22 Stichting ‘Duurzame Bedrijventerreinen’ helpt bedrijven van Maastricht en Roermond collectief en integraal te verduurzamen op gebiedsniveau

22 February 2022

Na een succesvolle pilot in Venlo gaan wij starten met de uitrol in Roermond en Maastricht. Graag enthousiasmeren wij u verder over het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen‘ welke rust op 2 pijlers.

Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energie opwekking op bedrijventerreinen. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt.

Doel van het project
Het doel van het project is om in 2023 de meerwaarde te hebben aangetoond van een collectieve, integrale verduurzaming op het niveau van bedrijventerreinen.
De collectiviteit levert een belangrijke bijdrage aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. Door de ‘Demonstraties in de Praktijk’ laten we zien dat de aanpak werkt.

Projecten

Data röntgenfoto

Op dit moment wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de benodigde data over energieverbruik op het niveau van bedrijven, gebouwen en bedrijventerreinen. Data ontbreken over de opwekcapaciteit van duurzame energie op het niveau van bedrijventerreinen of hoeveel duurzame energie al wordt opgewekt. Ook de mogelijkheden van onderlinge energieleveranties worden hiermee -in eerste aanzet- in beeld gebracht.

Een van de eerste resultaten in het project Duurzame Bedrijventerreinen is een data-röntgenfoto van de bedrijventerreinen van Roermond en Maastricht. Om deze foto goed te kunnen maken zal gebruik worden gemaakt van kwantitatieve economische, energetische, ruimtelijke en vastgoedinformatie.

Wij komen graag in contact met bedrijven die restwarmte produceren om de opties te bekijken dit duurzaam te hergebruiken.

Label C

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Indien het gebouw in 2023 niet aan de eisen voldoet, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en geldt voor de meeste bestaande kantoorgebouwen.

We begrijpen dat er veel komt kijken bij het verduurzamen van uw kantoorpand(en). Daarom biedt de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen ondersteuning. Wij kunnen u de weg wijzen naar de instanties waar u informatie krijgt, advies kunt vragen en die u kunnen helpen om de juiste maatregelen en rapportages uit te voeren.

Voor meer informatie over Stichting Duurzame Bedrijventerreinen kunt u kijken op de website www.duurzamebedrijventerreinen.eu of www.linkedin.com/company/71571653/admin/

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met secretariaat@duurzamebedrijventerreinen.eu