21.03.23 Ondernemers stemmen volmondig JA voortzetting BIZ Roerstreek

23 March 2021

PERSBERICHT 23 maart 2021

Draagvlak voor BIZ Centrum Swalmen en BIZ bedrijventerrein Roerstreek

Een volmondig JA om 5 jaar door te gaan.

De ondernemers in het Centrum van Swalmen en op bedrijventerrein Roerstreek hebben met een ruime meerderheid “ja” gezegd tegen voortzetting van de Bedrijven Investeringszones (BI- zones). Deze uitslag is maandagmiddag 22 maart jongstleden bekend gemaakt. De opkomst was bij beiden ruimschoots. Voor de BIZ Centrum Swalmen hebben bijna alle bedrijven hun stem uitgebracht. Met terugwerkende kracht worden de BI-zones per 1 januari 2021 actief.

“Ik ben heel er blij dat ondanks deze ingrijpende Corona pandemie door het bedrijfsleven het vertrouwen is uitgesproken voor voortzetting van het collectief en de samenwerking in de komende 5 jaar in het centrum van Swalmen en op bedrijventerrein Roerstreek. Een geweldig resultaat voor de bestuurders, vrijwilligers van beide stichtingen. Voor mij staat vast dat samenwerken voor individuele bedrijven profijt oplevert en een belangrijke concurrentiefactor is”, aldus wethouder Angely Waajen (Economische Zaken).

Uitslag Draagvlakmeting

De gemeente Roermond heeft op verzoek van de betreffende BIZ-besturen tussen 22 februari 2021 en 22 maart 2021 de (her)draagvlakmeting (stemming) georganiseerd met ondersteuning van een aantal ambassadeurs. De draagvlakmeting kent drie criteria waaraan moet worden voldaan: de vereiste response moet meer dan 50% zijn, twee derde moet vóór stemmen en de WOZ-waarde van de voorstemmers moet hoger zijn dan die van de tegenstemmers. De Bi-zones hebben ruimschoots voldaan aan de gestelde criteria.

Draagvlakmeting Retailpark Roermond

Voor de zomervakantie van 2021 wil ook de stichting BIZ Retailpark Roermond haar draagvlakmeting houden. Op 31 december 2021 verloopt namelijk hun periode van 5 jaar. Vanaf 1 januari 2021 zijn de volgende 7 BI-zones tot en met 2025 al actief: BIZ Binnenstad Roermond, de BIZ Centrum Swalmen en de BIZ bedrijventerreinen Merum, Swalmen, Roerstreek, Stadsrand Noord en Willem-Alexander. Met het Retailpark erbij zijn dan weer alle 8 Bi-zones in Roermond actief.

Onderscheidend ondernemen

Op het gebied van veiligheid, groen en mobiliteit zorgt de gemeente dat de basis op orde is. Maar om zich echt te onderscheiden kunnen ondernemers op allerlei manieren zelf bijdragen. Doordat ondernemers in een BIZ verplicht bijdragen, kan men vanuit het collectief investeren in zaken als sfeer, marketing, openbare ruimte, veiligheid en zelfs collectieve inkoop van energie. De gemeente verzorgt de jaarlijkse heffing en inning.

Noot voor de redactie

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met onze persvoorlichting: pers@roermond.nl (0475) 35 91 06