18.12.20 Bericht Gemeente Roermond over lockdown

18 December 2020

Nederland in “Lockdown” om het COVID-19 virus onder controle te krijgen
We zien momenteel een hernieuwde stijging van de besmettingscijfers, het aantal IC- en ziekenhuisopnamen en ook het aantal verpleeghuizen waar besmettingen geconstateerd zijn nemen toe. We stevenden af op een flinke toename van het aantal besmettingen dat zelfs hoger kan zijn dan in maart dit jaar. Op dit moment wordt de zorg zwaar belast. Er is sprake van uitgestelde zorg, zorg moet noodgedwongen worden afgeschaald en behandelingen worden uitgesteld. Deze situatie is voor het kabinet reden geweest om met een stevig maatregelenpakket te komen dat vanaf 15 december is ingegaan en tenminste duurt tot en met 19 januari 2021.

Contacten tot het minimum beperkt; Blijf thuis.
Het maatregelenpakket is erop gericht onze contacten tot het minimum te beperken. Blijf dus zo veel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen. Dat is een effectieve manier om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten en kan het coronavirus zich lastiger verspreiden.

Vragen
De aangekondigde maatregelen zorgen voor veel vragen. Kijk voor antwoorden op vragen over de nieuwe maatregelen en de aanpak van het COVID-19 virus op de website van de rijksoverheid; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Via deze link vindt u een overzicht van veel gestelde vragen met beantwoording. Deze zijn per hoofdonderwerp bij elkaar gezet.