18.11.2020 Uitgangspunten voor initiatieven testen buiten GGD

18 November 2020

Testen en traceren is een belangrijk onderdeel van de aanpak van het Coronavirus. De teststrategie in Nederland dient twee doelen:

1) het bestrijden van COVID-19/SARS-CoV-2
2) het continueren van de economie en samenleving.

De afgelopen periode hebben alle GGD’en in Nederland de reguliere testcapaciteit flink verhoogd. In de regio Limburg-Noord is het testaanbod inmiddels groter dan de actuele testvraag en zijn er nagenoeg géén wachttijden meer voor een test (aanvraag via 0800 – 1202 of via www.coronatest.nl).

Daarnaast werkt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met andere partners aan een aanvullend testspoor voor werkgevers (instellingen en bedrijven). In dit spoor kunnen werkgevers op eigen initiatief gevalideerde sneltesten (met name antigeentesten) inzetten voor eigen personeel.

In opdracht van het VWS werkt het RIVM momenteel aan een richtlijn die de randvoorwaarden en eisen voor sneltesten vastlegt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zal vervolgens toezien op de naleving van deze richtlijn. Vooruitlopend en in aanvulling op de richtlijn brengt VWS in overleg met het RIVM, GGDGHOR Nederland en de IGJ uitgangspunten voor sneltesten naar buiten. De actuele uitgangspunten zijn te vinden op deze pagina van de rijksoverheid.

Bij het gebruik van  gevalideerde sneltesten is het belangrijk dat de initiatiefnemer uitvoering geeft aan de meldingsplicht op basis van de Wet Publieke Gezondheid. Positieve uitslagen moeten gemeld worden aan de GGD-regio waar de geteste persoon woonachtig is. De melding van een positieve uitslag verloopt vooralsnog via een beveiligde mail (zorgmail, zivver of vergelijkbaar) en kan in Limburg-Noord gestuurd worden naar: coviduitslagen@vrln.nl.

De ontwikkelingen gaan snel. Wij adviseren u daarom nauwgezet de informatie van de Rijksoverheid te volgen.

Met vriendelijke groet,

Marijn Emans, projectleider Testen & Traceren GGD Limburg-Noord