18.03.2020 Enquête LWV i.s.m. Parkmanagement Midden-Limburg, SIM en Ondernemend Venlo

19 March 2020

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) heeft samen met Ondernemend Venlo, Parkmanagement Midden-Limburg en de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) een enquête uitgezet onder 1.500 leden over de coronacrisis. Meer dan 200 bedrijven namen deel aan de enquête. Bijna 80 Limburgse bedrijven verwacht beroep te doen op werktijdverkorting.

De belangrijkste resultaten uit de enquête zijn:
– 79% van de respondenten verwacht beroep te moeten doen op werktijdverkorting
– 37% van de respondenten verwacht beroep te moeten doen op Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
– 66% van de respondenten verwacht beroept te moeten doen op temporisering belastingafdracht

Uit de open vragen kwamen de volgende reacties:

Ondernemers zijn het meest geholpen met:
– Werktijdverkorting
– Liquiditeit met overbrugging van minimaal een jaar
– Snelle betalingen door overheid
– Snelle toekenning financiering
– Soepele behandeling aanvraag uitkering zzp’ers / geef zzp’er tegemoetkoming
– Uitstel of spreiding (gemeentelijke) belastingen
– Tegemoetkoming loonkosten
– Rechtstreekse financiële hulp bedrijven die dreigen om te vallen
– Kwijtschelding huur
– Compensatie gemiste omzet (met name ondernemingen die moeten sluiten)

Duidelijkheid in berichtgeving
– Hoe te handelen als medewerker besmet is?
– Wat wordt er verwacht van werkgevers?
– Duidelijke informatie vrachtvervoer in Europa
– Wat mag er wel en wat niet (meer duidelijkheid)

Personeel
– Zieke medewerkers niet meer 100% kosten van baas maar bijvoorbeeld 70% baas / rest van de lasten verdelen over alle schouders
– Regeling om te verwachten ziekteverzuim op te vangen
– Soepelere ontslagaanvragen
– Hulp bij uitval – food/agrarische sector
– Hulp bij kinderopvang medewerkers

Oplossingen:
– 90% geeft aan gebruik te maken van thuiswerken
– Bied ondersteuning in branches waar men werkzaamheden niet aankan (uitwisselen personeel)
– Zorg voor een vaste teamsamenstelling
– Bedrijfskinderopvang regelen
– Gebruik de tijd die je nu hebt om je bedrijf vanuit een ander perspectief te bekijken
– Voorwerken en handel zaken af waar normaal geen tijd voor is. Maak een marketingplan voor na deze periode. Aan je bedrijf werken in plaats van in je bedrijf
– Werk in ploegen (die elkaar niet tegenkomen) / ook voor het management
– Verlof: flexibele inzet van vakantie- en ATV-dagen (alle verlof accorderen)
– Zet nu betaald verlof in en laat later met overuren terugbetalen.

Ondernemers doen een oproep aan overheden om opdrachten lokaal uit te zetten. Er zijn veel ondernemers die tekort hebben aan personeel, door zieken of buitenlands personeel dat niet terug komt. Help elkaar door het in- en uitlenen personeel onderling (collegialiteit).

bron: Wijlimburg.nl