17.11.21 Data geplande tunnelafsluitingen A73 bij Roermond en Swalmen zijn vastgesteld voor 2022

17 November 2021

Provinciale weg N280 
De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en duren tot 3 december. Ter hoogte van de op en afritten aan de westzijde worden 3 nachten afgesloten te weten 22-23, 23-24 en 24-25 november 2021. Werkzaamheden ter hoogte van de Wirosingel starten vanaf 29 november. Alle omleidingen worden  middels bebording aangegeven. Informatie is reeds gedeeld met ondernemers op betreffende terreinen.

NIEUW: Provinciale weg Keulsebaan
vanaf 3 januari worden ook werkzaamheden uitgevoerd op de kruising N570 N293 Keulsebaan Oosttangent-zuid tot eind januari 2022.
Gelijktijdig worden ook hier werkzaamheden uitgevoerd op de N293 op de kruising Oosttangent-zuid met de Keulsebaan waarna vanaf 31 januari tot 11 februari 2022 werkzaamheden plaatsvinden op de kruising Oosttangent-zuid met de Heinsbergerweg.

NIEUW: Reubenberg – Heydweg
vooralsnog in een weekend voor eind december wordt hier de bovenste lagen asfalt vervangen door de Gemeente.

NIEUW: Data geplande tunnelafsluitingen A73 bij Roermond en Swalmen zijn vastgesteld voor 2022 te weten: 
14 januari 2022
18 februari 2022
25 maart 2022
13 mei 2022
24 juni 2022
9 september 2022
7 oktober 2022
18 november 2022
9 december 2022