16.06.21 Verbod voor bedrijven om water uit beken en sloten te gebruiken

17 June 2021
Bepaald gebied
Het verbod geldt voor het beheergebied van het waterschap in Midden- en Noord-Limburg (voormalige waterschap Peel en Maasvallei) en het stroomgebied van de Vlootbeek tussen Echt en Roermond. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2021. Har Frenken (dagelijks bestuur Waterschap Limburg): “De waterstanden in onze beken nemen als gevolg van het gebrek aan neerslag en de warme temperatuur van de afgelopen weken snel af. Met dit verbod willen we als waterschap verdere daling van de waterpeilen in Limburgse beken voorkomen en onomkeerbare schade aan de natuur in beken tegengaan.”

Uitzonderingen
Voor het onttrekkingsverbod gelden uitzonderingen op beken die voldoende afvoer hebben en de kapitaalintensieve teelt wordt uitgezonderd. Een overzicht van deze beken en info over aanvragen van tijdelijke ontheffing, staat op de website van Waterschap Limburg.

Bron: Verbod voor bedrijven om water uit beken en sloten te gebruiken – WijLimburg