21.07.19 Ondernemers Willem-Alexander ternauwernood ontsnapt aan wateroverlast

21 July 2021

Ook bedrijventerrein Willem-Alexander was afgelopen weekend een hot item in de media- net zoals vele andere locaties –Β  in de media vanwege het oprukkende hoogwater. Afgelopen vrijdagmiddag werden ondernemers en hun werknemers plots alsnog door gemeente en politie verzocht terrein Willem-Alexander te verlaten. Op een enkele ondernemer na kunnen we achteraf gelukkig vaststellen dat er nauwelijks wateroverlast op het terrein is geweest. Burgemeester Donders en wethouder Angely Waajen hebben inmiddels enkele ondernemers op het terrein bezocht om te vernemen welke activiteiten deze ondernemers moesten uitzetten hun onderneming per direct af te schalen tot een stop,werknemers naar huis te sturen en weer op te starten. Een evaluatie met Gemeente, BIZbestuur en ondernemers vindt later plaats. Laten we samen in actie komen mogelijke wateroverlast in de toekomst voor eens en altijd te voorkomen.