14.10.21 Pilot op Maastrichts bedrijvenpark Randwyck over toekomstige elektriciteitsbehoefte

14 October 2021

Op het bedrijvenpark Randwyck is een aanpak gepresenteerd om bedrijven te informeren over hoe ze beter voorbereid kunnen zijn op hun komende elektriciteitsbehoefte. Aanwezig waren Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep, Enexis Netbeheer, Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM), de gemeente Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar.

De verduurzaming van de economie is op dit moment een belangrijk issue. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten in 2030 alle verkochte nieuwe bestel- en vrachtauto’s in Nederland batterij-elektrisch zijn. Het marktaandeel van elektrische auto‘s was in 2019 al 14,8 procent. De verkoop van elektrische bestelbusjes steeg in 2020 met 180 procent. Ook zwaarder transport zal steeds vaker elektrisch worden.

Capaciteit
Voor elektrisch bedrijfsvervoer zijn voldoende laadpunten en capaciteit op het elektriciteitsnet nodig. En daarover bestaan de nodige zorgen bij ondernemers. Om beter voorbereid te zijn is het voor Enexis Netbeheer noodzakelijk nu inzicht te krijgen in de behoefte aan (snel)laadpunten, aansluitingen en elektrisch vermogen op bedrijventerreinen. Als de netbeheerder niet vroeg genoeg de plannen hoort en aan de slag kan met investeren en uitbreiden van het net, bestaat de kans dat niet alle infrastructuur op tijd af is en heeft de ondernemer straks niet de benodigde elektriciteit.

Voordelen gezamenlijke aanpak
Enpuls, Enexis Netbeheer, SIM, de gemeente Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar hebben daarom een aanpak uitgewerkt voor de samenwerking met bedrijven op bedrijventerreinen. Belangrijk onderdeel is dat het delen van ieders kennis en ervaringen in workshops leidt tot een laadplan. Zo’n plan levert drie dingen op: een goed beeld van de behoefte aan laadinfra van een bedrijf in de nabije toekomst; hoe laadinfra gezamenlijk benut kan worden en dus efficiënter, goedkoper en haalbaar is; en wat de netbeheerder moet gaan plannen aan uitbreiding van de netcapaciteit in de komende jaren.

Randwyck eerste bedrijventerrein
Bedrijvenpark Randwyck is het eerste bedrijventerrein in Nederland waar bedrijven op deze manier worden samengebracht om zich gezamenlijk voor te bereiden op logistieke laadinfra. Enpuls heeft deze pilot geïnitieerd om ervaringen op te kunnen doen voor een goede aanpak van bedrijventerreinen in Nederland die willen gaan uitwerken. Voor deze pilot is de samenwerking met SIM en Zuid-Limburg Bereikbaar gezocht.

De kick-off-ontbijtbijeenkomst werd bijgewoond door wethouder Gert-Jan Krabbendam van Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit van de gemeente Maastricht en voorzitter Edward Goessens van SIM. Krabbendam is verheugd met het initiatief: „Samenwerking is het sleutelwoord in de opgave waar overheden en ondernemers voor staan, niemand kan het alleen.” Goessens beaamt dat: „Het perspectief is dat we gaan naar gezamenlijke laadplatformen.”