12.01.21 SIM Digitale Themabijeenkomst Omgevingsvisie Maastricht 2040

12 January 2021

“Koester de balans”

Tijdens de digitale themabijeenkomst op maandag 1 februari 2021 staan we stil bij de Omgevingsvisie Maastricht 2040. Deze strategische, langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving werd in oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld, met als motto “Koester de balans”. Wat zijn de belangrijkste opgaven en ambities uit de visie? Wat betekent dat voor de verschillende gebieden in de stad? En hoe gaan we in de toekomst om met onderwerpen als (ruimtelijke) economie, mobiliteit en duurzaamheid?

Jake Wiersma en Tim van Wanroij van de gemeente Maastricht presenteren deze Omgevingsvisie op hoofdlijnen. Tijdens de presentatie zijn er voldoende mogelijkheden om vragen te stellen en een korte dialoog te voeren.

Aanmelden kan via de uitnodiging in uw mailbox! Heeft u geen mail gekregen? Stuur dan een mail naar meijs@lwv.nl.