1.4.2019 : Themabijeenkomst Informatieplicht energiebesparende maatregelen en een handige Top 10

29 April 2019

Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbruikt of meer dan 25.000 m3 aardgas, valt uw bedrijf onder de informatieplicht! Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Marcel Hutjens (RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft vandaag de ondernemers hierover geïnformeerd als ook over de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML). Deze bevatten energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
Chrit Faarts en Hein Allertz van het RUD ZL (Regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg) hebben vragen aangaande toezicht en handhaving beantwoord.

Klik hier voor een introductie over e-loket.

Klik hier voor de instructie_informatieplicht_energiebesparing.

Een vraag die vandaag gesteld werd:
Is een bedrijf of organisatie verplicht om eLoket in te vullen, ook als deze van te voren al weet dat zijn elektricteitsgebruik < 50.000 kWh en zijn aardgasgebruik < 25.000 m3
Antwoord: Als je onder de gebruiksgrens valt hoef je niets in eLoket in te vullen.

Hieronder treft u een top 10 van de meest voorkomende geadviseerde energiebesparende maatregelen:

1. Tijdig In/uit schakelen buitenverlichting
2. Juist inregelen gebouw gebonden installatie (luchtbehandeling)
3. Juiste instelling koeling in serverruimte
4. Uitschakelen van automatisering bij geen gebruik
5. Energie Beheers Systeem (EBS) / energiemonitoring
6. Juist instellen en opstellen compressor (druk/koude lucht)
7. Controle van persluchtleidingen en koppelingen op lekkage
8. Oude motoren vervangen en/of frequentieregeling toepassen
9. Leidingen/appendages isoleren
10. Verlichting (LED/aanwezigheidsdetectie)

Leer van uw buren!
Ron Bissels (Projectleider Maastrichts Energie Akkoord (MEA)-Industrie) heeft middels vragen aan enkele koploper bedrijven zoals DS Metaal, Chromaflo en MVV voorbeelden uit de praktijk toegelicht. Welke maatregelen hebben zij al getroffen wat zijn er de meetbare voordelen ervan?

Voor alle vragen over Informatieplicht of eLoket de algemene helpdesk van RVO gebruiken: 088-0424242

Of per e-mail het contactformulier invullen