09.03.21 Eerste kamer akkoord met het wetsvoorstel om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren

10 March 2021

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. De stikstofuitstoot en -neerslag moet in 2030 zo laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit.

Wat betekent deze wet voor u als ondernemer? Lees dit hier.