07.09.2020 Themabijeenkomst Zonnige Daken

7 September 2020

Op 7 september heeft de informatiebijeenkomst Zonnige Daken plaatsgevonden. Door het uitwisselen van kennis en ervaring en het bundelen van behoeften ontstaan financiële en organisatorische voordelen. Maastrichtse ondernemingen kunnen een bijdrage leveren aan de energietransitie door van hun grote daken zogenaamde zonnecentrales te maken.

De Gemeente Maastricht, de Maastrichtse Energie Akkoorden (MEA) en Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) hebben adviesbureau Over Morgen gevraagd om te helpen om het aantal zonnepanelen in Maastricht te verhogen. Het doel is bedrijven te ondersteunen om van hun dak een zonne-centrale te maken. Dit is goed voor het milieu én het levert u diverse voordelen op. Samen maken we werk van een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Door het uitwisselen van kennis en ervaring en het bundelen van behoeften ontstaan financiële en organisatorische voordelen.

Klik op deze link om het bestand met vragen en antwoorden te openen.