06.07.2020 Be­gin juli start nieu­we fase N280 + vooraankondiging weekendafsluiting Maasbrug

6 July 2020

Weggebruikers rijden al een jaar aan de zuidkant van de N280, maar begin juli gaat dit veranderen. Dan start de volgende fase. Vanaf begin juli rijdt het verkeer aan de noordkant van de N280, zodat de zuidkant vrij is en ze daar kunnen werken. De zuidkant krijgt een nieuwe fundering en nieuw asfalt en wordt opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden duren van begin juli tot en met eind augustus.

Wat betekent dit voor u? Lees hier verder

Vooraankondiging weekendafsluiting Maasbrug
De rijbanen op de Louis Raemaekersbrug (eerder Maasbrug) worden opnieuw ingericht.
De Louis Raemaekersbrug is in het weekend van 14 t/m 17 augustus helemaal dicht voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers, scooters, bromfietsers en brommobielen kunnen de brug wel blijven gebruiken.

De werkzaamheden worden uitgebreid voorbereid, zodat in 1 weekend de hele brug opnieuw kan worden ingericht. De barriers worden weggehaald en er wordt tijdelijke rijbaanafscheiding geplaatst.

Een complete afsluiting vraagt wat van de omgeving. Daarom is er gekozen voor een weekend middenin de zomervakantie. Zo zorgen we voor zo min mogelijk hinder. Na het weekend van 14 t/m 17 augustus plaatsen we de definitieve rijbaanafscheidingen terug.

Zodra er meer informatie is wordt dit uiteraard gedeeld.
klik hier voor de bereikbaarheidskaart tijdens de afsluiting.