06.05.2020 Circulariteit in uw onderneming hoog in het vaandel?

6 May 2020

Afval Samenwerking Limburg nodigt alle ondernemers, onderwijsinstellingen en andere initiatieven op circulaire economie in Limburg uit om deel te nemen aan de enquête Limburg Circulair.

Vul hier de enquête Afval Samenwerking Limburg in

Ter introductie: over Afval Samenwerking Limburg

Afval Samenwerking Limburg vertegenwoordigt de Limburgse gemeenten en stelt zich ten doel om ingezameld huishoudelijk afval op een efficiënte wijze zo verantwoord mogelijk voor het milieu te laten verwerken. Dit najaar wil ASL verschillende afvalstromen op de markt zetten. En zoekt partners om ook buiten de traditionele wegen te kijken om zo invulling te geven aan de innovatieve aanpak op circulair, samenwerking en grensverleggend:

Circulair – In de transitie naar een circulaire economie wordt afvalbeheer: grondstoffenbeheer. We streven naar anders produceren, anders consumeren en het sluiten van ketens, met focus op waardebehoud, producthergebruik en het voorkomen van afval.

Samen – Geen partij kan dit alleen. Hiervoor is inspanning nodig van alle Limburgse partijen. Samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en burgers. Deze samenwerking leidt tot meerwaarde voor de regio, zowel financieel als voor werkgelegenheid Concreet zoeken we samenwerking met Limburgse marktpartijen (aanbieders en verwerkers) om meer afval in de eigen provincie te verwerken.

Grensverleggend – We geloven dat innovatie en circulariteit onlosmakelijk verbonden zijn. Circulariteit verlegt de grenzen van technieken, sectoren en verdienmodellen. Het is onze ambitie om afval regionaal te be- en verwerken: hiervoor richten wij ons op onze provincie en kijken logischerwijze ook over de landsgrenzen heen.

De uitnodiging

In opdracht van ASL voert IPR Normag onderzoek uit naar de kansen en mogelijkheden voor hoogwaardiger verwerking van grondstoffen in Limburg. Onderdeel van het onderzoek is een netwerkanalyse. Met de netwerkanalyse worden alle ondernemers, onderwijsinstellingen en andere initiatieven inzichtelijk gemaakt die een rol kunnen spelen bij hoogwaardiger verwerking van afval- en grondstofstromen in Limburg.

Met bijgaande enquête krijgen we inzicht waar partijen mee bezig zijn, waar u kansen ziet en wat u vindt dat de overheid moet doen op het gebied van circulaire economie en grondstofverwerking. De enquête is bedoeld voor ondernemers, onderwijsinstellingen en andere initiatieven op circulaire economie in Limburg. Rekent u zich tot deze groep, dan nodigen wij u van harte uit de enquête in te vullen. En iedereen die dit leest vragen wij deze uitnodiging te delen met partijen in hun netwerk.

Via de volgende link kunt u de enquête invullen: https://forms.gle/kqtZX9kMTBT9Vg3j8.

Het spreekt voor zich dat wij de verstrekte gegevens vertrouwelijk en met inachtneming van de nodige privacyregelgeving behandelen. Naar aanleiding van de enquête kan het zijn – alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven in de enquête – dat we contact met u opnemen voor een verdere kennismaking.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of de enquête? Neem dan contact op met onderzoeksbureau IPR Normag via 023 – 531 91 41 of stuur een e-mail.

Bij voorbaat danken wij iedereen voor deelname aan en/of verspreiding van deze enquête.

Met vriendelijke groeten,

Namens Afval Samenwerking Limburg

Drs. Robert Schouten Partner IPR Normag