03.02.22 Kick-off bijeenkomsten Circulaire Bedrijventerreinen

3 February 2022

De belasting van de aarde neemt toe en tegelijkertijd worden grondstoffen steeds schaarser. Dit vraagt naar een verandering naar een circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen hergebruikt worden en waardevernietiging wordt beperkt. Dit biedt ook kansen voor bedrijven vanwege de lagere kosten of hogere opbrengsten door ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffengebruik en reductie van afval.

Op de bedrijventerreinen in de gemeenten Maastricht, Valkenburg en Meerssen wordt door de bedrijven al intensief samengewerkt. Een groot aantal bedrijven is samen vertegenwoordigd in een groot afvalcollectief.

Tijdens de kick-off bijeenkomsten in februari bij de gemeenten Valkenburg en Meerssen zal een projectplan worden gepresenteerd voor Circulaire Bedrijventerreinen. In Maastricht heeft deze bijeenkomst reeds plaatsgevonden in september 2021.

In de volgende fase van het project zullen we starten met de analyses van de huidige afvalstromen van de bedrijven en een selectie maken van bedrijven waar mogelijk de eerste winst valt te behalen door middel van beter management van de interne afvalstromen. Meer informatie? Mail ons.