Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Alle bedrijventerreinen, waar Parkmanagement BV actief is, zijn in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Dit is een landelijk initiatief vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud op bedrijventerreinen aan te pakken.

De werkgroep KVO is een samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeentes, politie, brandweer, ondernemers en Parkmanagement BV.  Samen zetten zij zich actief in om de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen.

 

Heb je vragen of heb je wellicht interesse in parkmanagement en het KVO-certificaat op jouw bedrijventerrein? Neem dan contact met ons op. De aanspreekpunten met betrekking tot KVO per regio zijn:

KVO Venlo:
Lidy Rutten
info@parkmanagementvenlo.nl

KVO Midden-Limburg:
Stephanie Voncken
voncken@pm.lwv.nl

KVO Maastricht:
Iva Meijs
secretariaatsim@lwv.nl