Waterrobuuste Roerstreek

SAMEN werken aan een droog bedrijventerrein in opdracht van BIZ Roerstreek i.s.m. Gemeente Roermond

2020 oktober
Rens Evers, Wethouder Klimaat, Wijken en Infrastructuur vertelt u graag het belang van afkoppelen hemelwater op Roerstreek. Zeker de moeite waard dit filmpje hierboven te bekijken.

2020 september
Op 17 september 2020 heeft de digitale bijeenkomst over het project Waterrobuuste Roerstreek plaatsgevonden. Was u niet in de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn of wilt u de presentatie nogmaals terugkijken? Dan kan dit via onderstaande links.
Klik op de link voor de presentatie van projectleider Waterrobuuste Roerstreek – Leon Bastiaans en Hans van Oosterwijk
Klik op de link voor de presentatie van financieel directeur Rockwool – Dick Snellenberg

2020 mei
Afgelopen periode is hard achter de schermen gewerkt door BIZ Roerstreek en Gemeente aan een plan van aanpak om te komen tot uitvoering van het afkoppelen van hemelwater op bedrijventerrein Roerstreek Noord, om een einde te maken aan de wateroverlast problemen. Met name de bedrijven gelegen aan de Industrieweg, Konstruktieweg, Delfstoffenweg, Paul van Schaiklaan, Energieweg en Produktieweg ondervinden veel ongemakken van deze overlast.

Momenteel worden de geleden ongemakken en schade geëvalueerd bij de ondernemers van eerder genoemde straten het is dan ook noodzaak dat afkoppeling plaats vindt. Inmiddels is ook een werkgroep opgericht, vertegenwoordigd door enkele ondernemers van dit bedrijventerrein. Zij treden tevens op als ambassadeur voor de ondernemers.

Wat ging vooraf
In de periode 2004-2009 is het gemeentelijk gemengde riool omgebouwd naar een gescheiden stelsel op Roerstreek, waarbij regenwater wordt afgevoerd naar grote retentiebekkens aan de zuidzijde van het bedrijventerrein.

Het regenwater van veel bedrijven is in diverse straten echter nog niet afgekoppeld, waardoor het regenwaterstelsel onvoldoende wordt benut, en het gemengd rioolstelsel nog zwaar wordt belast. Ook kunnen zeer intense regenbuien tot overlast leiden. In deze situaties komt regenwater bovengronds tot afstroming, vaak passeert dit water de straatkolken, en stroomt het naar lager gelegen percelen. Hoogteverschillen tussen straat en percelen zijn op veel plekken minimaal waardoor deze plekken gevoelig blijven voor overlast.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.